DOBRY DIETETYK℠
facebook

Centrum wiedzy

Sucha nocka

W listopadzie 2007 roku minął kolejny rok działania infolinii, uruchomionej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym „DOBRA NOCKA”.

– Wszystkie otrzymane telefony łączy wspólny mianownik, który można określić jako wołanie o pomoc. Rodzice, dziadkowie czy też młodzież, po prostu nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. A jeśli już ją znajdują, okazuje się, że wiedza o tym, jak leczyć moczenie, jest nikła lub żadna. Dlatego bardzo się cieszę, że poprzez telefoniczne konsultacje oraz wskazanie odpowiednich specjalistów mogę pomagać potrzebującym – mówi Grażyna Gniadzik ze Stowarzyszenia „DOBRA NOCKA”.

Z kilkuset wypełnionych ankiet jednoznacznie wynika, że problem dotyka nie tylko rodziców i dzieci w wieku szkolnym, ale i tych, którzy przechodzą z tą chorobą w dorosłe życie. Podstawowym źródłem informacji o możliwościach leczenia jest prasa, w dalszej kolejności internet. – Stowarzyszenie będzie kontynuowało swoją działalność informacyjną. Aktualnie opracowujemy nowe akcje informacyjne poszerzające wiedzę o moczeniu nocnym. Zdajemy sobie sprawę, że brak informacji sprzyja utrwalaniu się różnorodnych mitów dotyczących przyczyn moczenia nocnego oraz pojawianiu się błędnych koncepcji odnośnie postępowania z moczącym się dzieckiem – mówi dr n. med. Grzegorz Paruszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym „DOBRA NOCKA”.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza rodziców i dzieci oraz wszystkich zainteresowanych do korzystania z infolinii: 0 801 353 500 w poniedziałki i środy od 18.00 do 20.00. Pod tym numerem udzielane są przede wszystkim informacje na temat przyczyn, skutków oraz sposobów leczenia moczenia nocnego, a także fachowa pomoc i porady. Poprzez akcje informacyjne uświadamia się, że moczenie nocne jest problemem, który przy właściwie rozpoznanej przyczynie można wyleczyć.

Kiedy do lekarza?

Z danych statystycznych wynika, że w grupie wiekowej czterolatków jeszcze co trzecie dziecko moczy się w nocy. W przypadku dzieci starszych, pięcio- i sześciolatków, problem dotyka co piąte z nich. Z całą pewnością nie należy czekać na jego samoistne rozwiązanie. Im wcześniej zostanie on zidentyfikowany, tym szybciej można dziecko uwolnić od koszmaru mokrego łóżka. Każdy przypadek wymaga konsultacji z lekarzem, bo przyczyn nocnego moczenia jest bardzo wiele. Dlatego też tak ważna jest rozmowa, identyfikacja problemu i właściwe postępowanie medyczne.

Moczenie nocne nie jest problemem wychowawczym. Należy traktować je jako objaw, a nie ostateczne rozpoznanie. W związku z tym, że istnieje wiele przyczyn moczenia, wszyscy pacjenci zgłaszający się do lekarza powinni być poddani dokładnemu badaniu, aby zaplanować odpowiednie leczenie. U większości dzieci mamy do czynienia z pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym. W tej grupie istnieje niewielkie ryzyko współistnienia wad i chorób układu moczowego. Dlatego też nie zleca się badań specjalistycznych w początkowym etapie diagnostyki pierwotnego izolowanego moczenia nocnego. Jest również niewielka grupa dzieci, która wymaga skierowania do odpowiedniego specjalisty. Wybór metody leczenia powinien być ściśle powiązany z przyczynami. Leki obecnie stosowane są skuteczne i dobrze tolerowane, a ich użycie nie grozi powikłaniami. Korzyści wynikające z leczenia moczenia nocnego są następujące: zapobieganie wtórnym zaburzeniom emocjonalnym u dziecka z utrzymującym się moczeniem nocnym; szybki powrót do właściwego funkcjonowania zarówno dziecka, jak i całej rodziny.

Niektórzy rodzice wysadzają dziecko w nocy. Jest to metoda doraźna, dzięki której łóżko jest suche. Jednak lepiej byłoby postarać się o specjalistyczną diagnozę i zacząć terapię. Warto również zastosować proste i skuteczne metody, takie jak ograniczenie podawania dziecku płynów przed snem oraz dopilnowanie opróżnienia pęcherza moczowego przed pójściem do łóżka.

Stowarzyszenie „DOBRA NOCKA”

Zostało powołane przez grupę lekarzy zajmujących się leczeniem dzieci z moczeniem nocnym. Oprócz udzielania pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym tą chorobą, stowarzyszenie skupia się na działaniach edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do rodziców, oraz informacyjnych. „DOBRA NOCKA” przekazuje im wiedzę na temat profilaktyki, prawidłowego rozwoju oraz sposobu postępowania z dziećmi. Wiedza i postawa rodziców mają kluczowy wpływ na powodzenie terapii.

O problemie moczenia nocnego

Według statystyk, w Polsce średnio aż troje dzieci w każdej pierwszej klasie szkoły podstawowej dotkniętych jest moczeniem nocnym. Oznacza to, że 10% wszystkich dzieci cierpi, budząc się w mokrym łóżku i ponosi konsekwencje tej przykrej oraz stresującej choroby. Dlatego też moczenie nocne trzeba leczyć. Obecna wiedza lekarska pozwala na zastosowanie skutecznych metod terapii. Odpowiednio prowadzona przywraca dziecko do normalnego funkcjonowania w środowisku rówieśników. Adres: Stowarzyszenie „DOBRA NOCKA” 01-650 Warszawa, ul. Mickiewicza 64/5 email: dobranocka@moczenienocne.pl www.moczenienocne.pl