DOBRY DIETETYK℠
facebook

Centrum wiedzy

Nadzieja dla głuchych

Wszelkie dźwięki, jakie odbieramy z otoczenia, docierają do naszego mózgu dzięki wyspecjalizowanym komórkom rzęsatym, znajdującym się w uchu wewnętrznym. Komórki te, delikatne ze swej natury, łatwo ulegają uszkodzeniom z powodu urazów lub przebytych chorób. Czują się także wyeksploatowane i odmawiają wpółpracy, gdy organizm starzeje się. Niestety, raz uszkodzone, nie potrafią regenerować się i skazują człowieka na całkowitą lub częściową głuchotę. Taki sam mechanizm działa u wszystkich ssaków. Na starość głuchną psy i koty, ale dolegliwość ta nie dotyczy np. ptaków. U wielu kręgowców, poza ssakami, utracone komórki rzęsate są zastępowane nowymi, budowanymi z tzw. komórek podporowych.

Amerykańscy naukowcy z House Ear Institute w Los Angeles odkryli przyczyny niezdolności do regeneracji komórek, które u innych organizmów bez trudu odbudowują się. Nasze komórki podporowe mogą w ogóle nie mieć zdolności do namnażania się, a może tylko nie otrzymują sygnału do podziału, bo zostały zablokowane. Badania prowadzone na laboratoryjnych myszach wykazały, że faktycznie chodzi o blokadę, wywołaną przez jeden z genów o skrótowej nazwie p27Kip1.

U nowonarodzonych myszy (prawdopodobnie również u człowieka) fatalny gen jest nieaktywny. W ciągu pierwszych dwóch tygodni życia myszy wszelkie uszkodzenia słuchu błyskawicznie się regenerowały. Po tym czasie jednak komórki podporowe całkowicie straciły zdolność podziałów na skutek działalności aktywnego już genu p27Kip1. A gdyby tak wyłączyć ów gen? Na łamach tygodnika „Nature” naukowcy z Los Angeles w ten sposób skomentowali swoje odkrycie: „Nasze badania wprawdzie nie znajdą bezpośredniego zastosowania w leczeniu głuchoty, ale wskazują, jakie przeszkody musimy pokonać, aby było to możliwe.” I dodają z pełnym optymizmem, że gdyby przy pomocy farmakologii udało się wyciszyć aktywność genu p27Kip1, komórki rzęsate nawet po urazach byłyby w stanie same się zregenerować. Do tego czasu czeka jeszcze naukowców długa i wyboista droga. Jednak kierunek poszukiwań skutecznego leczenia słuchu został już nadany.