Centrum wiedzy

Zdjęcie w artykule

Badania oceniające układ krążenia

W ramach oceny stanu układu krążenia wykonuje się specjalny pakiet badań laboratoryjnych, gdzie bada się stężenie określonych związków we krwi, których nieprawidłowy poziom koreluje z ryzykiem rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca kończyn dolnych. Badanie obejmuje najczęściej ocenę zawartości we krwi poszczególnych frakcji cholesterolu oraz zawartości triglicerydów.

Cholesterol ogólny

Wartość tego wskaźnika, zarówno u mężczyzn jak i kobiet nie powinna przekraczać 200mg/dl.

Podwyższonej wartości cholesterolu sprzyjają:

 • dieta bogatocholesterolowa i bogatotłuszczowa
 • otyłość
 • niedoczynność tarczycy
 • stres psychiczny
 • tabletki antykoncepcyjne

Obniżonej wartości cholesterolu sprzyjają:

 • dieta ubogocholesterolowa
 • uszkodzenie wątroby
 • nadczynność tarczycy
 • przewlekłe biegunki

Badanie lipidogramu

W badaniu nie wystarcza określenie samego stężenia cholesterolu, lecz trzeba zbadać wartości wszystkich lipidów:

 • frakcji HDL i LDL
 • triglicerydów
 • zalecane także homocysteiny

Przy ocenie należy brać pod uwagę także inne czynniki ryzyka (nadciśnienie, palenie tytoniu, nadwaga).

Ocena ryzyka

 • Za najbardziej idealny, uważa się wynik, kiedy poziom złego cholesterolu LDL nie przekracza 100mg/dl. U osób z takim wynikiem praktycznie nie spotyka się choroby niedokrwiennej serca
 • Akceptowany jest również wynik wahający się na poziomie 100-129 mg/dl pod warunkiem, że nie dotyczy palacza. Kiedy jednak wartość LDL wskazuje 130-159 mg/dl pojawia się sygnał, że naczynia krwionośne są w niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie w krwiobiegu krąży już duża ilość miażdżycorodnych cząsteczek LDL
 • Kiedy poziom LDL wykracza poza 160 mg/dl – nieleczona hipercholesterolemia może w szybkim tempie doprowadzić do zawału serca. Sprawdzić należy także stan “ratunkowego” cholesterolu HDL, którego prawidłowa wartość u mężczyzn, powinna wahać się między 35-70 mg/dl, a u kobiet 40-80 mg/dl

Ważny stosunek LDL do HDL

 • W ocenie zagrożenia miażdżycą, ważny jest stosunek cholesterolu ogólnego do cholesterolu HDL, który powinien być równy lub mniejszy od 5
 • Jeżeli np. stężenie cholesterolu ogólnego wynosi 230mg, a cholesterolu HDL 55mg, to wynik jest prawidłowy (wartość: 4,2)
 • Przy powyższej interpretacji należy się kierować również wartością LDL i innymi czynnikami ryzyka

Triglicerydy

Triglicerydy (tłuszcze obojętne), służą ocenie ryzyka wystąpienia miażdżycy oraz przemiany materii. Wartość tego wskaźnika we krwi, nie powinna przekraczać 200mg.

Podwyższony poziom triglicerydów, obserwuje się w:

 • zmianach miażdżycowych
 • chorobach nerek
 • wątroby
 • dnie moczanowej
 • niedoczynności tarczycy
 • otyłości
 • nadużywaniu alkoholu
 • istotnym czynnikiem podwyższającym ten wskaźnik, może być dieta obfitująca w węglowodany przetworzone, owoce, słodycze
POKAŻ