DOBRY DIETETYK℠
facebook

Centrum wiedzy

Anonimowy, bezpłatny test HIV

Statystycznie, każdego dnia dwie osoby dowiadują się, że są zakażone HIV. Od 1985 r. (umownie traktuje się go jako początek epidemii) do końca października 2006 r. wykryto ponad 10 412 zakażeń. Prawdopodobnie blisko 20 tysięcy osób nie wie o tym, że zachorowało. Zdaniem dr Anny Marzec-Bogusławskiej, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, większość ludzi uważa, że ryzyko zakażenia ich nie dotyczy.

Nadal funkcjonuje błędne przekonanie, że HIV/AIDS to problem tylko określonych „grup”. Dane epidemiologiczne wskazują jednak, że do zakażeń coraz częściej dochodzi w drodze kontaktów seksualnych. Ryzyko nie dotyczy jedynie tych osób, które wybrały abstynencję seksualną, żyją w stałym, wzajemnie wiernym związku lub są dla siebie pierwszymi partnerami. Jeśli nie mieścimy się w tej grupie, możemy sprawdzić stan zagrożenia.

W Polsce działa 18 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV połączony z poradnictwem. Prawo do zastrzeżenia danych osobowych, na każdym etapie jego wykonywania, gwarantuje Ustawa o Chorobach Zakaźnych i Zakażeniach, z 6 września 2001 roku. Ksiądz Arkadiusz Nowak, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, jest zdecydowanym przeciwnikiem tworzenia ogólnokrajowych rejestrów chorych na AIDS. Podkreśla on, że powinniśmy być świadomi przysługującego nam prawa do zastrzegania danych. Jeśli pracownik medyczny, wykonujący test, zapomni przekazać taką informację, należy liczyć się z tym, że już w pierwszym etapie badania dane personalne trafią do rejestru osób zakażonych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny. Anonimowy i bezpłatny test w kierunku HIV może wykonać każda pełnoletnia osoba. Ci, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia, mają prawo do porady specjalisty w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym. Wsparcie można również uzyskać w ramach poradni internetowej za pośrednictwem strony Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl.